Uitstel

Geachte verzamelaar en inzender van onze veiling.

Helaas zijn wij genoodzaakt de veiling uit te stellen tot september 2020.

De oorzaak is een te kort aan inleveringen van goed materiaal in verhouding tot de grote hoeveelheid massa goed zoals
fdc’s etc.
Hierdoor ontstaat er een onevenwichtige verhouding en kunnen wij op korte termijn niet een kwalitatief goede veiling aanbieden zoals u dat de afgelopen jaren van ons gewend bent.

Dit uitstel stelt u in de gelegenheid om nog materiaal in te leveren voor eind juli. Maar beter is zo spoedig mogelijk in te leveren, zodat wij de volle aandacht kunnen geven aan uw inlevering.

Voor de stripliefhebbers: Voor onze veiling hebben wij ook een grote verzameling stripverhalen ontvangen van ca. 5.000 stuks.