1. Ingezonden kunnen worden:
  • Postzegels per stuk, per serie, per partij of als collectie ongeacht soort, aantal of samenstelling.
  • Eerste dag enveloppen, poststukken, oude brieven etc.
  • Filatelistische literatuur, lege albums etc.(geen maandbladen)
  • Munten.
  • Oude prentbriefkaarten.
  • Oude aandelen en andere verzamelobjecten en oudere gebruiksvoorwerpen.
 2. Geheimhouding:
  • Over inzenders worden door ons nimmer informatie versterkt.
 3. Bij zegels van twijfelachtige herkomst, dan wel echtheid, is de veilinghouder gerechtigd, deze al dan niet met kennisgave van de inzender te verifiëren, te keuren, dan wel te doen laten keuren door een erkend keurmeester. De extra kosten komen voor rekening van de inzender.
 4. Inzendingen kunnen worden geweigerd zonder opgaaf van redenen.
 5. De veilinghouder heeft het recht kavels van dezelfde inzender samen te voegen of te splitsen, indien hierdoor naar zijn oordeel een betere opbrengst verwacht mag worden.
 6. Het inzenden van materiaal betekent onherroepelijke opdracht tot veilen voor een periode van 6 maanden.
 7. Kavels welke niet verkocht worden zullen naar het oordeel van de veilinghouder al dan niet op een van de volgende veilingen in bod gebracht worden dan wel teruggezonden worden.
 8. Elke inzending is verzekerd tegen brand,inbraak,etc.voor een bedrag van vastgestelde inzet minus 13 % en kavelgeld € 2,–.
 9. Inzendingen kunnen verzekerd per post aan ons worden verzonden, of aan ons kantoor adres na telefonische afspraak worden geleverd. Belangrijke objecten kunnen desgewenst bij U thuis worden afgehaald.
 10. Zodra de veilingcatalogus is verschenen, ontvangt U een opgave van de kavelnummers en inzet, die uit uw inzending zijn gemaakt.
 11. Door inzending van materiaal geeft men te kennen met de voorwaarden bekend te zijn en deze in zijn geheel te aanvaarden.
 12. Veilingkosten bedragen 19 % tot 21 % over het verkochte bedrag en € 2,– per verkochte kavel (incl.21% BTW).
 13. Afrekening:
  Deze vindt in de regel plaats tussen 4 en 6 weken na de veiling.
  Inzenders ontvangen een opbrengstlijst na de 3e week van de veiling.
 14. Bij retourkavels slaan wij één veiling over om ze opnieuw te veilen met een aanpassing
  van de inzet.