1 juni 2021 was de laatste veiling van De Hollandse.” Over verdere activiteiten, zie de mededeling.